Какво е UX дизайн и защо е важен?

корица на статия за UX дизайн

Не много отдавна проектирането на привлекателен, функционален и лесен за използване уеб сайт се смяташе за изкуство, та дори и “алхимия”. Достъпността на инструменти от типа ‘направи си сам” обаче направиха изработката на добър уеб сайт не толкова загадъчен. Естествено, това развитие само по себе си доведе то някои промени в бранша. Така преди известно време се роди идеята за т.нар. UX дизайн (дизайн на потребителското преживяване).

От 4000 г. пр. Хр. до Днешни Дни:

Някои от най-основните принципи на това, което днес наричаме UX дизайн могат да бъдат проследени до 4000 г. пр. н.е. Древнокитайската философия на Фън Шуй, която се фокусира върху подреждането на заобикалящата ни среда по най-оптималния, хармоничен или удобен за потребителите начин е пример за това. Има и сведения, че още през V в. Пр. н.е. древногръцките цивилизации са изработвали своите инструменти и работни места, базирани на ергономични принципи.

В края на 19 век велики мислители и индустриалисти като Фредерик Уинслоу Тейлър и Хенри Форд също започват да интегрират основни принципи на потребителското преживяване в своите продукти. В мисията си да направи човешкия труд по-ефективен, Тейлър провежда обширни изследвания на взаимодействията между работниците и техните инструменти. Друга ключова фигура в UX дизайн историята е индустриалният инженер Хенри Драйфус. В своята книга „Проектиране за хора“ Дрейфус предоставя изключително коректна дефиниция за това, което сега наричаме като UX дизайн.

Въпреки това, първият човек, чиято позиция включва словосъчетанието “UX дизайн” е чак Дон Норман, който става архитект на потребителското преживяване за Apple през 90-те години на 20 век. Днес има нарастваща тенденция компаниите да наемат цели екипи, отговорни за интеракцията на потребителите с продукта на фирмата. Това се е превърнало в практика, тъй като позволява да се покрият всички различни аспекти на потребителското изживяване.В следващата част от нашата статия, ще Ви дадем по-задълбочена информация за това какво точно представлява UX дизайнът и различните му компоненти.

UX Дизайнът и Неговите Компоненти:

‘UX дизайн’ е широк термин, който според много хора обхваща четири основни подкатегории: 1) стратегия за преживяване (ExS), дизайн на взаимодействия (IxD), потребителско проучване (UR) и информационна архитектура (IA). Нашият екип изработи изображението под този параграф, за да визуализира казаното горе.

четирите основни клона на т.нар. UX дизайн

1) Стратегия за Преживяване (ExS):

UX дизайнът не е предназначен единствено за улесняването и доброто преживяване на крайния потребител. Той също носи огромна стойност за бизнеса, предоставящ даден продукт или услуга. Стратегията за потребителско преживяване е свързана с разработването на цялостна бизнес стратегия, включваща както нуждите на клиента, така и тези на компанията. Казано по друг начин, този клон на UX дизайнът се занимава с преплитането на нуждите на бизнеса и неговите клиенти и намирането на удачния баланс между тези два фактора.

2) Дизайн на Взаимодействия (IxD):

Дизайнът на взаимодействието разглежда как потребителят взаимодейства с дадена система като взема предвид всички интерактивни елементи. Пример за такива са всички бутони, преходи на страници и анимации, които срещате в много от уеб сайтовете, които посещавате дневно. Дизайнерите за взаимодействие се стремят да създадат интуитивен дизайн, който позволява на потребителя безпроблемно да изпълнява основните задачи и действия. Клиентът никога не трябва да се чуди как да използва даден уеб сайт.

3) Потребителско Проучване (UR):

UX дизайнът е свързан с идентифицирането на проблеми и проектиране на техните решения. Това изисква задълбочени проучвания и обратна връзка от съществуващи или потенциални клиенти. По време на фазата на проучване, UX дизайнерите правят изследвания, провеждат интервюта и тестове за използваемост и създадат леснодостъпни и използваеми опции за обратна връзка, за да разберат нуждите и целите на крайния потребител. Те събират както качествени, така и количествени данни и използват това, за да вземат добри дизайнерски решения.

4) Информационна Архитектура (IA):

Информационната архитектура е практиката на организиране на информация и съдържание по смислен и достъпен начин. Важността на този UX дизайн клон се крие в значението  му за потребителското разбиране на даден продукт.

За да определят информационната архитектура на всеки продукт, архитектите на информацията отчитат връзката между различните източници на съдържание и обратна връзка. В този процес се отделя голямо внимание и на използвания език, като се следи той да е едновременно убедителен, последователен, лесноразбираем, но не прекалено неформален (това, естествено, варира между целта на разглежданите уеб сайтове).

Както сигурно можете да се досетите, гореспоменатите 4 клона на UX дизайна не са единствените такива. Те могат да бъдат разделени на още доста подкатегории. Ако искате да Ви разкажем за тях в някоя от следващите си статии – пишете в коментарите! Междувременно, имайте предвид, че нашият екип предлага безплатни консултации на тема Вашия уеб сайт. Ако имате нужда от помощ с каквото и да било свързано с дигитализирането на бизнеса си, не се притеснявайте да се свържете с нас.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *